CW DOPPLER

Ankle brachial index (poznat kao ankle arm pressure index, ankle systolic pressure index, pedobrahijalni indeks) predstavlja odnos pritiska na nivou arterija u predelu nožnog zgloba (a. tibialis anterior i a. tibialis posterior) i brahijalnog pritiska.

ULTRAZVUK DOJKI

Ultrazvuk dojke je dijagnostička metoda kojom dobijamo uvid u stanje tkiva dojke, putem ultrazvučnih talasa koji prolaze kroz tkivo dojke, odbijaju se i vraćaju ka sondi koja ih obrađuje i vizuelizuje sliku na ekranu.

LABORATORIJA

mikrobiološke i laboratorijske analize ( u saradnji sa privatnom biohemijsko-mikrobiološkom laboratorijom).