Timber by www.emsien3.com EMSIEN-3 Ltd

ULTRAZVUK DOJKI

Ultrazvuk dojke je dijagnostička metoda kojom dobijamo uvid u stanje tkiva dojke, putem ultrazvučnih talasa koji prolaze kroz tkivo dojke, odbijaju se i vraćaju ka sondi koja ih obrađuje i vizuelizuje sliku na ekranu.

Ultrazvuk ima široku primenu u dijagnostici oboljenja dojke jer je neškodljiv, efikasan, bezbolan, i sa velikom verovatnoćom diferencira maligne od benignih promene u dojci. Svim ženama se posle navršene 25-te godine života preporučuje da ovaj pregled urade jednom godišnje, najbolje par dana nakon prestanka menstrualnog krvarenja, odnosno u prvoj fayi menstrualnog ciklusa. Za ovaj pregled nije potrebna posebna priprema. Tokom ovog pregleda, osim tkiva dojke obavezno se ultrazvučno kontrolišu pazušnje jame i jame iznad ključnih kostiju.

Ultrazvuk dojke je od neprocenjive vrednosti kod:

- Pojave čvorova u dojci (utvrđuje se da li se radi o solidnoj ili cističnoj formaciji)
- Galaktoreje (produkcija mleka u dojkama van perioda dojenja)
- Mamarne duktalne ektazije (stanje u kojem su mlečni kanalići u dojci prošireni i ispunjeni tečnošću)
- Različitih mastopatija (displazije sa ili bez bujanja epitela)
- Žena sa postoperativnim i ožiljcima nakon zračne terapije
- Žena na supstitucionalnoj hormonskoj terapiji
- Žena sa implantatima - promena u predelu mekih tkiva .