Analna fisura


Analna fisura
je defekt sluznice ili bolje rečeno ranica, koja je u 90% slučajeva locirana na stražnjoj strani analnog kanala, često odmah neposredno iznad čmara.

Fisura uvek nastaje zbog prejakog tonusa, odnosno jakosti unutrašnjeg sfinktera, a nikako zbog tvrde stolice, kako su dugo smatralo.
Pojačani tonus unutrašnjeg sfinktera razvlači veoma bolno osjetlivu sluznicu analnog kanalai tad kod sasvim normalne stolice sluznica puca.


Karakteriše je veoma jak bol u predelu čmara za vreme i nakon pražnjenja. Jak bol, kao da se nalazi užarena kuglica na čmaru, nije prisutan samo za vrijeme defekacije, nego nažalost traje i satima nakon defekacije.
Osim ovog upadljivog simptoma analne fisure, često je prisutno krvarenje na toaletni papir, kao i prisustvo jednog čvorića (koji se uvek nalazi neposredno iznad fisure), veličine zrna graška ili malo veće, koji je na dodir bolno osjetljiv.