Perianalni absces i fistula


Perianalni absces i fistula
su dva potpuno različita klinička stanja jedne te iste bolesti. .

Absces je akutno stanje koje se karakteriše otokom u blizini čmara, jakim bolovima, a često i povišenom temperaturom. Bolest nastane upalom proktalnih žlezda koje su smeštene između unutrašnjeg i spoljašnjeg sfinktera. Tako nastane slika inicijalnog abscesa, a na bazi tog abscesa razvija se perianalna fistula. Absces obično kratko traje (2-3 dana), a samo retko duže, jer jaki bolovi u okolini čmara sa tendencom pojačanja u noćnim satima, rano vodi pacijenta do hirurga.


Fistula je hronično stanje, bez jakih bolova, s jednim malim otvorom u blizini čmara odakle se povremeno ili stalno cedi zamućeno-žućkasti sadržaj uz prisustvo tragova krvi. Fistula se karakteriše stalnim ceđenjem žuto-zamućenog sadržaja na mali otvor koji se obično nalazi 2-3 cm udaljen od čmara. Ukoliko se ne cedi nikakav sadržaj, tada pacijenti često osećaju pritisak i mukle bolove. To je stanje prilično neugodno i teško zbog bolova ,a teško je i održavati odgovarajuću higijenu analne regije.