Timber by www.emsien3.com EMSIEN-3 Ltd

Pilonidalna cista


Pilonidalna bolest (pilonidalni sinus, urasla dlaka)
je hronična infekcija kože u brazdi između gluteusa na oko 2-3 cm iznad čmara i prouzrokovana je reakcijom na dlačice koje se zabadaju u razmekšanu kožu tog dela tela.

Bolest je češća kod muškaraca nego žena i najčešće se javlja između puberteta i 40 godina starosti. Takođe je česta kod gojaznih i kosmatih ljudi. Simptomi variraju od postojanja malih rupica do postojanja velike bolne zapaljenske mase. Često se javlja sekrecija koja može biti bistra, zamućena ili sukrvičava. Obično se u početku javlja gnojna infekcija koja se nakon spontane ili hirurške evakuacije zadržava u obliku pilonidalnog sinusa ispod kože koji se prazni kroz jedan ili više manjih otvora, a u samom sinusu se obično nalazi dosta raspadnutih masa i dlačica.