HIPERBARIČNA KOMORA

„Primena kiseonika pod povišenim pritiskom, višim od atmosferskog pritiska, predstavlja napredak koji se po značaju može porediti sa otkrićem transfuzije krvi i antibiotika” – reči su koje je izgovorio Dr J.H.Jakobson na I Svetskom kongresu medicine u Amsterdamu.

CW DOPPLER

Ankle brachial index (poznat kao ankle arm pressure index, ankle systolic pressure index, pedobrahijalni indeks) predstavlja odnos pritiska na nivou arterija u predelu nožnog zgloba (a. tibialis anterior i a. tibialis posterior) i brahijalnog pritiska.

PROŠIRENE VENE

Varikoziteti (proširene vene) nastaju kao posledica oštećene funkcije venskih zalistaka zbog čega je onemogućen normalan transport venske krvi prema srcu.
Zdravi (funkcionalni) venski zalisci imaju ulogu da usmeravaju vensku krv prema srcu a da sprečavaju da se krv “vraća” prema stopalima.