Timber by www.emsien3.com EMSIEN-3 Ltd

CW DOPPLER

Ankle brachial index (poznat kao ankle arm pressure index, ankle systolic pressure index, pedobrahijalni indeks) predstavlja odnos pritiska na nivou arterija u predelu nožnog zgloba (a. tibialis anterior i a. tibialis posterior) i brahijalnog pritiska.

Pritisak iznad članka menja se sa centralnim aortnim pritiskom i to je poželjno poređenje pri svakom merenju tog pritiska.
Meri se na klasičan način pomoću manžetne koja se naduvava oko potkolenice do suprasistolnih vrednosti, a kao detektor pojave protoka služi doppler ultrazvučni instrument (sonda) sa frekvencijom od 8 MHz.

Ankle brachial index je najjednostavniji pokazatelj prisutnosti i stepena obliterirajućih promena arterija donjih ekstremiteta. Ovim merenjem uspešno se ocenjuje stepen progresije bolesti i uspešnost lečenja. Poteškoće pri određivanju vrednosti sistolnih pritisaka i njihova interpretacija mogu postojati kod slabog signala, multisegmentne bolesti i nekompresibilnosti arterije (dijabetičari). U odsustvu proksimalnih arterijskih bolesti ankle brachial index je uvek veći od 1, sa srednjim variranjem od 0,10. Nalaz pedobrahijalnog indeksa manji od 0,4 nad obe pedalne arterije ukazuje na postojanje kritične ishemije ekstremiteta. Spektralna analiza Reč spectrum izvedena je iz latinskog jezika i znači slika.


Doppler spektar je u stvari slika stvorena kretanjem krvi. Spektar pokazuje izmešane doppler frekvencije prisutne u ehou suda u svakom trenutku vremena. Normalan pulsni talas je trofazičan. Sistolna komponenta odgovara sistoli srca. Ranodijastolna komponenta predstavlja kratkotrajnu promenu smera krvi zbog pada pritiska u levoj komori a kasnodijastolna komponenta je anterogradnog smera. Kvalitativna i kvantitativna analiza doppler spektra označava analizu oblika krivulje, brzina protoka kao i određivenja indeksa rezistencije i pulsatilnog indeksa.

Pulsativni index (PI) je mera oscilatorne energije protoka brzine talasa. Stenoza suda dovodi do redukcije PI distalno od mesta stenoze.
Index rezistencije (RI) se koristi kao indikator otpora cirkulacije iza tačke merenja. Stenoza dovodi do redukcije protoka krvi i povećanje otpora.Visoki indeks rezistencije može biti i znak smanjenja protoka u kapilarnom sistemu.