Timber by www.emsien3.com EMSIEN-3 Ltd

RADIOTALASNA HIRURGIJA


Radiotalasi su deo spektra elektro-magnetnog zračenja. Klasični aparati za dijatermiju (elektrokauteri) koriste radiotalase frekvencije od 100kHz do 500kHz.

U pomenutom slučaju pri kontaktu elektrode sa tkivom elektromagnetna energija se pretvara u toplotnu na čemu se i bazira primena ovih uređaja u hirurgiji za sečenje i koagulaciju. Rezultati ovako prenesene energije u tkivima su nejednaki i nedovoljno kontrolisani, a dubina penetracije je preko 1mm. Ovako veliko lateralno oštećenje zdravog tkiva dovodi do dužeg zarastanja, stvaranja pogodnih uslova za infekciju praćenu grubim ožiljcima.

Za razliku od elektrokautera, elektromagnetna energija radiotalasa frekvencije 4MHz se u kontaktu sa tkivom ne pretvara u toplotnu već se apsorbuje u vodenoj komponenti ćelije (plazma) vršeći njenu selektivnu destrukciju. Ćelijska plazma lako će biti absorbovana preko krvnih sudova, tako da u hirurgiji radiotalasima frekvencije 4MHz nema ostataka nekrotičnog tkiva koje dovodi do odloženog zarastanja rane i stvaranja grubih ožiljaka. Rezultat ovakvog delovanja na tkivo je kontrolisana dubina penetracije energije radiotalasa u tkivo koja je manja od 0,02 mm, što je za 50 puta manje od klasičnih elektrokautera, a oko 15 puta manje od CO2 lasera, što znači da radiotalasni aparat izaziva najmanje lateralno oštećenje tkiva, a najveću terapijsku sigurnost.

Možemo da zaključimo da su prednosti  radiotalsne hirurgije u odnosu na druge elektrohiruške tehnike te što uklanjanje promene vršimo bez pritiska na tkivo, pri čemu se oslobađa mnogo manje dima, uz simultano izvodjenje sečenja i koagulacije, sa minimalnim oštećenjem lateralnog zdravog tkiva koje je ispod 20 mikrona, što za posledicu ima brži oporavak bez ožiljaka.


Promene koje se najčešće uklanjaju radiotalasima:

- Papilomi ili fibromi (Papilomma cutis)
- Kondilomi (Condylomata accuminata)
- Moluske (Molluscum contagiosum)
- Bradavice (Verrucae vulgaris, Verrucae planae)
- Piogeni granulomi (Granuloma pyogenicum)
- Seboroične keratoze (Keratosis seborrhoica)
- Ateromi, siringomi i ksantelazme
- Sebacealne hiperplazije (Hyperplasio saebacealis)
- Aktinične keratoze (Keratosis actinica).